ArmA 3: Takistan Dag 5

Takistan dag 5
Sen eftermiddag i Takistan, USMC Recon Squad klar til at drage ud fra OP Paddington igen.

Opgaven bestod i at fu00e6rdiggu00f8re patruljen fra sidst, Syd Vest for OP Paddington, i retning mod byen Mulladost.u00a0

Opsu00e6tningen bestod af Squad Leader, Squad Corpsman, EOD Squad Assets, LSW Team pu00e5 Alpha, Rifleman Team pu00e5 Bravo, Marksman Team pu00e5 Charlie.

Patruljen blev i gang sat omkring 16:00 lokal tid. Fu00f8rste halvdel af patruljen, fik EOD nok at lave. Da der blev fundet adskillige IEDu2019er, placeret strategisk til at ramme patruljer i omru00e5det som fu00f8lger ledelinjer. Heldigvis blev de opdaget i tide, og desarmeret professionelt. Da vi nu00e6rmede os Mulladost, blev der observeret flere og flere fjender.u00a0

Med Charlie i sikring med Marksman riflen ud over byen, startede vi angrebet pu00e5 byen. Der blev hurtigt ildoverlegenhed, og fjenden faldt tilbage i huse og gemte sig. Alpha blev sendt fu00f8rst ind for at rense bygninger. Men lige som de kom ud i det u00e5bne, kom to usete Lette ku00f8retu00f8jer ind i byen, den ene bevu00e6bnet med 12,7 pu00e5 ladet. Alpha smed sig, mens Bravo og Charlie ku00e6mpede for at fu00e5 fjenden nedku00e6mpet inden det var for sent. Da skuddene stillede af, kom meldingen. u201d9-0 9-0, her er Alpha, Vi er OK, en mand ramt, men ved bevidsthedu201d.u00a0

Der blev ydet Livsreddende fu00f8rstehju00e6lp pu00e5 den su00e5rede, indtil Squad Corpsman fik oprettet et SAN stade, som Alpha kunne komme til. Kun pu00e5 grund af Bravo og Charlie blev denne rigtig du00e5rlige situation, reddet fra at blive Katastrofal. Igennem byen, rensede fireteams husene for fjenden. Enkelte fjender havde gemt sig i byen. Takket vu00e6re god sikring og gode soldater, Fik vi renset fu00e6rdig imens Squadlead fik fu00f8lgende melding:

HASTEMELDING Mistet kontrol over Bevu00e6bnet UAV i omru00e5det. Klargu00f8r til hastigt at rykke ud og lokalisere UAV. Sidste kontakt 3 km syd-vest for Mulladost. Sidste billede der er sendt fra UAV er af en samling tru00e6er, ingen GPS-data.

Squadu2019en rykkede i den generelle retning for at maksimere udsigt ud over omru00e5det. Hurtigt blev der set en ru00f8gsu00f8jle i en dal med tru00e6er et godt stykke vu00e6k. En plan blev hurtigt lavet for at fu00e5 lu00e5st omru00e5det ned! UAV blev omringet og enkelte fjender havde formu00e5et sig hen til UAVu2019en. Disse blev engageret su00e5 de ikke kunne fu00e5 tid til at samle oplysninger eller videresende information. Inden lu00e6nge havde vi fuld kontrol over omru00e5det.u00a0

Enkelte fjender pru00f8vede at komme tu00e6t pu00e5 for at se hvad det var der bru00e6ndte. Disse blev afvist med styrke, vilje og beslutsomhed. Vi fik opsamlet information og vitale dele fra UAVu2019en. Desvu00e6rre var der fejl pu00e5 bortspru00e6ngning af UAV. Su00e5 der blev beordret alternativ bortskaffelse af UAV.